Mobilisera och samverka med krisgruppen för att hantera oönskade händelser.  

 • Realtidsuppdateringar – aktiviteter, lägesbild, logg och planer
 • Översiktsbild som visar lägesbild, aktiviteter och pågående planer
 • Enkelt att hantera planer och utse ansvariga beroende på typ av händelse
 • Larma och samarbeta med nyckelpersoner. SMS, epost och röstlarmning – allt med konfirmering i realtid
 • Konferenssamtalsfunktion och nödhemsidor ingår
 • Automatiska påminnelser om att uppdatera planer, document & kontaktlistor

Enkelt och kraftfullt

 • Integrerat med Everbridge Mass Notification och Safety Connection
 • Hantera och ta kontroll över krisen. Allt finns i din ficka
 • Ökad effektivitet, inga fler ouppdaterade dokument
 • Allt loggas – enkelt att revidera och följa upp efteråt
 • Standardisera Era krisprocesser
 • Enkelt att implementera i er organization. Huvudsystem + två undersystem ingår för t.ex olika avdelningar. Flytta filer och planer mellan system.